Skip to main content

Conflictbegeleiding en scheidingsmediation

By 4 november 2022Zuidwest Mediation

In deze blog leg ik uit wat ik zelf versta onder conflictbegeleiding en scheidingsmediation. Want uit mijn ervaring blijkt dat mensen soms andere betekenissen onder de woorden hebben en dus ook andere verwachtingen hebben. Daarom geef ik duidelijkheid over de genoemde begrippen.

Wat is conflictbegeleiding?

Conflict- en/of relatiebegeleiding is een procesmatige begeleiding van gespreksdeelnemers met als doel een resultaat te bereiken. Het gaat erom dat gespreksdeelnemers de mogelijkheid krijgen om hun verhaal te vertellen en hun beleving weer te geven, opdat ze gehoord worden door de andere gespreksdeelnemers. Je kunt bijvoorbeeld denken aan relationele conflicten tussen familieleden, conflicten over ouderschap, conflicten tussen erfgenamen, conflicten tussen leden van maatschappen en andere vormen van samenwerking, waarin de relatie tussen mensen een belangrijk onderdeel vormt. In dit soort conflicten heb je elkaar nodig, omdat je samen met de ander verder moet. Voornamelijk de sociale en relationele aspecten wordt in gesprekken besproken en via vragen onderzocht. En ook de wijze waarop met elkaar wordt gecommuniceerd.

Een gespreksleider kan helpen om een goede sfeer te krijgen en gespreksdeelnemers de mogelijkheid geven om op verhaal te komen, zonder onderbrekingen van anderen. Waar  mogelijk wordt gezocht naar oplossingen om de relatie weer te herstellen. Goed luisteren naar elkaar helpt daarbij, evenals het uitstellen van je eigen oordeel.

Wat is scheidingsmediation?

Scheidingsmediation is een vorm van juridische dienstverlening. Deze vorm dienstverlening zet je in als je je huwelijk, samenleving of geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. Je krijgt informatie over de juridische, financiële en fiscale aspecten van het beëindigen van het huwelijk of samenleving. Bij elke afwikkeling hoort een vermogensopstelling en, indien van toepassing, een berekening van kinderalimentatie e/o partneralimentatie. Ook dient er een afspraak te worden gemaakt over opgebouwde pensioenrechten en de afwikkeling daarvan. Tot slot worden documenten opgesteld, zoals een ouderschapsplan en een scheidingsovereenkomst, convenant, die, daar waar nodig, bij de rechtbank worden ingediend.

Meer informatie nodig?

In mijn werkwijze als mediator neem ik een rol aan als een neutrale dienstverlener, waarbij je zelf invloed op en verantwoordelijkheid voor de te maken keuzes blijft houden. Wil je hier meer over weten? Neem contact met mij op en ik help je graag verder.