Skip to main content

Bart Verberne

“Ik ben ervan overtuigd dat mensen autonoom kunnen en willen handelen en volledig zelfsturend zijn”

Bart Verberne (1975) is in 2000 afgestudeerd in de rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden in twee afstudeerrichtingen: Nederlands recht en internationaal recht. Aan de Universiteit van Amsterdam heeft hij enkele vakken van de vrije opleiding politicologie Internationale Betrekkingen gevolgd.

Ieder mens wil invloed op zijn of haar leven uitoefenen. Bart Verberne is ervan overtuigd dat mensen autonoom kunnen en willen handelen en volledig zelfsturend zijn. Vanuit deze visie biedt Bart Verberne mediation en coaching aan in geheel Zuidwest Nederland. Daarmee wil hij de behoefte aan rechtvaardigheid, die elk mens in zich heeft, faciliteren.

Tijdens zijn werkzame leven in de juridische sector heeft hij zich verdiept in de menselijke kant van conflicten en is ervan overtuigd geraakt dat de basis van het conflict een verstoring in de sociale verhouding tussen mensen is. Deze storing vertaalt zich in standpunten, waardoor de communicatie tussen de mensen verstart. Partijen eisen hun recht op. Maar de sociale verstoring wordt daardoor niet weggenomen met als gevolg dat het leefklimaat tussen mensen wordt verstoord.

Een juridische oplossing is vaak niet de beste oplossing. Mediation is een middel om een conflict zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Via het achterhalen van de belangen achter de standpunten worden mensen in staat gesteld om zelf een unieke oplossing te vinden voor het geschil. Zelfbeschikking en autonomie zijn belangrijke waarden, waarop mediation in zijn algemeenheid is gebaseerd.

Geweldloze Communicatie is een inspiratiebron voor Bart Verberne en mediation in het algemeen. In de nabije toekomst zal hij zich verder specialiseren in het uitvoeren van mediation op basis van geweldloze communicatie van Marshall B. Rosenberg.