Skip to main content

Relatiebegeleiding

“Conflicten en ruzies zijn kansen om jezelf en de ander weer te leren kennen, zodat er weer levendigheid en kleur ontstaat”

Alle relaties, zakelijk en persoonlijk, geven kleur aan je werkend bestaan of privéleven. Soms wordt de relatie gekenmerkt door twee kleuren: zwart/wit. Deze tegenstelling zal geen plezier of vreugde  brengen. Juist een relatiebegeleider kan weer kleur aanbrengen door de focus te verleggen van strijd naar samenwerking. Ook in het geval dat een persoonlijke relatie dreigt verloren te gaan.

Vanuit de overtuiging dat mensen zelf hun zakelijke en persoonlijke wereld kunnen vormgeven bied ik mediation en relatiebegeleiding aan. Relatiebegeleiding zet je in op het moment dat je veel ruzie met elkaar hebt bijvoorbeeld en je de ruzies niet meer kunt oplossen. In het traject ga je op zoek naar je eigen kleur en neem je verantwoordelijkheid voor jouw deel van de partnerrelatie.

Kleur bekennen, een spreekwijze voor eerlijk uiten en authentiek zijn, is cruciaal binnen elke relatie. Beken jij je eigen kleur binnen je relatie? Vanuit verbindende communicatie, een gesprekstechniek die een koppeling maakt tussen gevoel en behoefte, probeer ik de partners met elkaar te verbinden, zodat er weer communicatie ontstaat en het gesprek weer met elkaar gevoerd kan worden.

Kom je na een relatietraject toch tot de conclusie dat de partnerrelatie ontbonden dient te worden, dan kan ik je verder begeleiden in het mediationproces. Welke keuzes maak je dan? Je treft op andere plekken op deze website daarover meer informatie aan.