Skip to main content

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand

Bart Verberne is sociaal bewogen en werkt daarom voor de Raad voor Rechtsbijstand. Mediation wordt vanuit de rijksoverheid financieel gesteund voor mensen met een beperkt inkomen. Mensen die een lager inkomen hebben, kunnen gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen. Dit wordt een toevoeging genoemd. Aan het verlenen van een toevoeging worden voorwaarden gesteld: een inkomenstoets en een vermogenstoets. Daarnaast mag u een bepekt financieel resultaat behalen.

Op www.rechtsbijstand.nl vindt u de meest actuele gegevens.