Skip to main content

Werkwijze mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing, waarbij gesprekstechnieken worden ingezet om tot een onderhandelingsproces te komen. Deelnemers aan het mediationtraject die met elkaar in conflict zijn geraakt, worden onder begeleiding van de neutrale en onafhankelijke gespreksleider in staat gesteld om zelf tot een oplossing te komen. De rechter zal geen oordeel worden gevraagd.

De voordelen

  • verbetering van de relatie of fatsoenlijk beëindigen van de relatie
  • deelnemers werken zelfstandig aan een eigen oplossing, waardoor maatwerk mogelijk wordt
  • korte doorlooptijd
  • goedkoop

Voor elk conflict een oplossing

  • conflicten met een werkgever
  • een scheiding
  • een verstoorde familieverhouding
  • een verdeling van een erfenis
  • conflicten over opvoedstijlen
  • uitvoering van een ouderschapsplan

Bart Verberne is een Mfn-registermediator en heeft aan de Hogeschool Leiden de post HBO opleiding Mediation afgerond. Hij is aangesloten bij de Mediation Federatie Nederland, waardoor hij is verbonden aan een klacht- en tuchtrecht om de kwaliteit van mediation te waarborgen.

Werkwijze mediation

Na de opdrachtverlening zal een mediationovereenkomst worden toegestuurd. Deze overeenkomst vormt de basis om met alle deelnemers in gesprek te treden. In de overeenkomst worden de vertrouwelijkheid en geheimhouding vastgelegd. Daarnaast wordt een kostenverdeling van het uurtarief afgesproken.

Na uitleg te hebben gegeven over het proces en het tekenen van de overeenkomst zal de mediator het gesprek leiden en deelnemers helpen om zelfstandig en met respect voor de ander een oplossing te vinden. De oplossing wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze laatste overeenkomst is juridisch bindend voor de partijen.

Gesprekken duren maximaal 2 uur. Na elke sessie ontvangen de deelnemers desgewenst een gespreksverslag.