Skip to main content

Mediation bij arbeidsconflict

De arbeidsrelatie is een erg belangrijke relatie. Beëindiging van deze relatie of verstoring van de werkverhouding levert veel problemen op, zowel voor de werknemer als de werkgever met veel schade als gevolg. Zowel materieel als emotioneel. Een vroegtijdige inzet van mediation op dit terrein kan relatiebehoud en relatieherstel tot gevolg hebben, waardoor de arbeidsrelatie kan worden voortgezet.

Arbo-diensten

Steeds meer arbo-diensten schrijven mediation voor, indien de arbeidsverhouding is verstoord. Vaak ook aan het begin van het arbeidsconflict. Daarmee krijgt mediation binnen de arbeidsverhouding een belangrijke plek. Bart Verberne heeft diverse cursussen gevolgd die specifiek te maken hebben met arbeidsmediation, zodat hij alle deelnemers aan de mediationtafel goed kan begeleiden.

Exit-mediation

Ook bij een exit-mediation kunnen de deelnemers veel baat hebben. Bij exit-mediation staat de beëindiging van het dienstverband  centraal. Maar ook een reïntegratietraject na een langdurig ziekteverlof kan ook in de mediation worden besproken.