Skip to main content

Kindercoaching

EXTRA voor kinderen: effectief bewezen hulpprogramma, erkend door het Nederlands Jeugd Instituut

Zuidwest Mediation heeft het “JES! Het Brugproject” programma voor kindercoaching opgenomen in haar dienstverlening. Bart Verberne spoort ouders aan om hun kinderen en zelf deel te nemen aan dit programma. Onderzoek heeft aangetoond dat het volgen van dit programma kinderen en ouders helpt om de echtscheiding een plek te geven.

JES! Het Brugproject

“JES! Het Brugproject” is ontwikkeld door Tineke van den Berg en Gerda Wilbrink. “JES!” staat voor Jij En Scheiding. Dit heeft betrekking op ouders en kinderen, die te maken hebben met een echtscheiding in het eigen gezin. De naam “Het Brugproject” is gekozen, omdat de brug als metafoor gebruikt wordt. Een metafoor voor het vinden van een nieuw evenwicht in het contact tussen ouders en kinderen in een veranderende leefsituatie. De pijlers van de brug symboliseren de woningen, de leefsituatie van vader en moeder. Tijdens de training werken ouders en kinderen aan bouwstenen voor de brug. De taken voor kinderen staan daarbij centraal.

Meedoen aan “JES! Het Brugproject” ondersteunt ouders en kinderen. Het is een training voor kinderen en hun gescheiden ouders. Er wordt psycho-educatie geboden en vaardigheden aangeleerd. Deze helpen kinderen de extra taken uit te voeren, die een echtscheiding van hen vraagt. “JES” vormt een basis om na de training, tijdens de verdere ontwikkeling van een kind, in contact te blijven met daarbij aandacht vragend voor eigen gevoelens en behoeften. De training bestaat uit 3 ouderbijeenkomsten en 8 kinderbijeenkomsten.”

bronvermelding: JES! Het Brugproject, Handleiding … Tineke van den Berg en Gerda Wilbrink